Ventolin, een geneesmiddel om te kopen voor astma

Ventoline

 •   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Voordat u overweegt om Ventolin online te kopen in België, lees dan verder. Ventolin is een inhalatiegeneesmiddel dat wordt gebruikt om bronchospasmen of omkeerbare luchtwegobstructie te behandelen. Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar en moet worden ingenomen zoals voorgeschreven door een arts vanwege de samenstelling en het werkingsmechanisme. Laten we de kenmerken van het geneesmiddel, het werkzame bestanddeel, de dosering, de indicaties en de contra-indicaties onderzoeken, evenals de mogelijke bijwerkingen.

Wat is Ventolin Aerosol en hoe werkt het?

Voor inhalatie is Ventolin verkrijgbaar als aerosol suspensie. Salbutamol is het werkzame bestanddeel van het preparaat. Ventolin behoort tot de klasse van snelwerkende bronchusverwijders. Daarom kan het een snelle verlichting geven van de tekenen en symptomen van bronchiale astma of obstructieve longziekte.

Dit geneesmiddel is bestemd voor gebruik bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 4 jaar. Tenzij anders voorgeschreven door een arts, mogen kinderen jonger dan 4 jaar in België geen Ventolin kopen zonder voorschrift.

Stimulatie van eta-adrenerge receptoren in bronchiale gladde spieren

Een van de effecten van Ventolin is de activering van eta-adrenerge receptoren, die zich bevinden in de gladde spieren van de bronchiën. Hierdoor kan de patiënt weer regelmatig ademen en wordt bronchodilatatie mogelijk. Het effect van dit geneesmiddel is snel, wat zeer belangrijk kan zijn voor de gezondheid en zelfs het leven van de patiënt. Het kan noodzakelijk zijn nog een dosis te nemen als de kramp niet verdwijnt. Hierdoor zullen de luchtwegen vrij kunnen bewegen. Uw arts moet op de hoogte worden gesteld van de dosering van het geneesmiddel.

Ingrediënten van het geneesmiddel

Salbutamol, de werkzame stof van het geneesmiddel, zit in Ventolin in de vorm van salbutamolsulfaat. Tetrafluorethaan wordt gebruikt als hulpstof in het preparaat. Het geneesmiddel is verkrijgbaar als inhalatie-aërosol en de dosis kan naargelang de situatie worden gewijzigd.

Hoeveelheid

Wat is de aanbevolen dosering? De dosis Ventolin kan veranderen afhankelijk van de toestand van de patiënt en de ernst van de ziekte. Ventolin kan alleen via inhalatie worden ingenomen. Lees voor inname de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De patiënt mag het geneesmiddel alleen innemen zoals aanbevolen door de arts en de fabrikant en moet worden geïnformeerd over mogelijke bijwerkingen alvorens het geneesmiddel in te nemen.

Het is raadzaam het geneesmiddel aan neonaten en jonge kinderen toe te dienen met behulp van een inhalatiekamer. Het geneesmiddel kan effectief worden geïnhaleerd door volwassenen en adolescenten.

Indien tijdens de behandeling een dosis Ventolin wordt gemist, moet deze onmiddellijk worden ingehaald en de behandeling worden voortgezet zoals gepland.

Bronchospasme die plotseling stopt

Volwassen en adolescente patiënten moeten de basisdosis van het geneesmiddel 1-2 keer inhaleren om de acute bronchospasme te stoppen. Kinderen jonger dan 12 jaar die plotselinge bronchospasmen krijgen, moeten 100 microgram van het werkzame bestanddeel innemen. Als de basisdosis van het geneesmiddel niet erg effectief is, kan de arts adviseren de dosis te verhogen. In geen geval mag de patiënt deze keuze zelf maken.

Volwassenen mogen grotere doses nemen, maar het is raadzaam het dagelijkse maximum van 4 doses van het geneesmiddel niet te overschrijden. Dit mag alleen worden gedaan in noodgevallen, wanneer de astma van de patiënt verergert.

Preventie van door inspanning veroorzaakte bronchospasmen of mogelijke allergische reacties

Voor de preventie van door inspanning veroorzaakte astma of voorafgaand aan een verwachte ontmoeting met een allergeen zal een licht gewijzigde dosis worden toegediend. In deze omstandigheden krijgen kinderen jonger dan 12 jaar een basisdosis van 100 microgram van het geneesmiddel vóór de verwachte blootstelling aan een allergeen of vóór lichamelijke activiteit. De arts kan ervoor kiezen deze dosis in bepaalde omstandigheden te verdubbelen. De inhalatie wordt ongeveer 15 minuten voor het verwachte contact of de verwachte lichaamsbeweging uitgevoerd.

Langdurig gebruik van Ventolin

Kinderen jonger dan 12 jaar die langdurig met Ventolin worden behandeld, mogen viermaal daags maximaal 200 microgram van de werkzame stof innemen. Vanwege het brede scala aan doseringen voor volwassenen wordt de behandeling altijd gekozen door de behandelend arts. Deze worden aangepast aan de unieke lichaamsbouw van de patiënt, de ernst van het bronchospasme en andere aandoeningen van de luchtwegen.

Richtlijnen voor gebruik

Het is belangrijk op de hoogte te zijn van de basisredenen voor het gebruik van Ventolin als geneesmiddel. Ten eerste wordt het aanbevolen voor de behandeling van verschillende vormen van bronchospasme, ook in combinatie met andere aandoeningen. Het middel wordt ook gebruikt voor de reversibele blokkering van de luchtwegen.

Preventief gebruik is een andere reden om het middel in te nemen. Het wordt preventief ingenomen vóór een geplande lichamelijke activiteit of een verwachte ontmoeting met een allergeen dat overgevoeligheidsreacties in het lichaam kan veroorzaken. Dit is activiteit-geïnduceerde astma.

Verbod op het gebruik van het geneesmiddel

Als een patiënt allergisch is voor de werkzame stof van het middel of voor een hulpstof, is dat de belangrijkste reden om het middel niet in te nemen. Bovendien mag het middel niet worden gebruikt om een vroegtijdige bevalling of een dreigende miskraam te voorkomen, ondanks veel anekdotisch bewijs van het tegendeel op het internet.

Er zijn andere omstandigheden waarin het verstandig is om uiterst voorzichtig te werk te gaan. Dit komt omdat Ventolin negatieve bijwerkingen kan hebben of een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen. Daarom moet Ventolin kopen zonder recept en geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen met voorzichtigheid worden gemengd.

Bovenal moet het geneesmiddel niet de enige optie zijn die wordt gebruikt om ongecontroleerde astma te beheren. Om het beheer van bronchiale astma te verbeteren, Om de behandeling van bronchiale astma te verbeteren, is het raadzaam het te gebruiken in combinatie met orale of geïnhaleerde corticosteroïden.

Neem bij het verhogen van de dosis inhalatiecorticosteroïden of andere geneesmiddelen altijd contact op met een arts en handel alleen volgens zijn of haar uitdrukkelijke instructies. Het is raadzaam de gehele bijsluiter te lezen voordat u met Ventolin begint om bijwerkingen te voorkomen.

Ernstige verergering van astmasymptomen wordt ook aangegeven door het toenemende gebruik van bronchodilatoren, hetgeen een onmiddellijk bezoek aan de arts of, in ernstige omstandigheden, zelfs een ziekenhuisopname kan vereisen.

Angio-oedeem en andere bijwerkingen van Ventolin

Elk geneesmiddel kan bijwerkingen hebben. De patiënt moet zich hiervan ten volle bewust zijn, want Ventolin vormt hierop geen uitzondering. Als u verontrustende symptomen ervaart, bel dan onmiddellijk uw arts en stop met het innemen van het geneesmiddel. Als er een zogenaamde paradoxale bronchospasme optreedt, moet onmiddellijk een snelle bronchodilatator worden gegeven. Het is dan raadzaam om te stoppen met Ventolin aerosol online kopen in België en zich te wenden tot andere behandelingen voor astma symptomen.

Er zijn drie categorieën bijwerkingen: die vaak, zelden en uiterst zelden optreden. De belangrijkste daarvan worden hieronder opgesomd:

 • typische bijwerkingen
 • hoofdpijn
 • skeletspiertrillingen
 • tachycardie
 • slaapstoornissen.
 • verlaagde kaliumspiegels en andere weinig voorkomende bijwerkingen
 • de zogenaamde hypokaliëmie, die gekenmerkt wordt door een daling van het kaliumgehalte in het bloed (het risico is groter als de patiënt onder meer diuretica gebruikt).
 • irritatie van de slijmvliezen van mond en keel
 • hartkloppingen
 • spierpijnen
 • zeer zelden voorkomende bijwerkingen
 • extreme duizeligheid
 • verergerde gevoelige reacties
 • angio-oedeem
 • bronchospasme
 • instorting
 • verlaging van de bloeddruk
 • urticaria
 • hart onregelmatigheden
 • cardiale ischemie
 • atrioventriculair blok
 • Contradictoire bronchospasme

Sommige van deze symptomen, vooral als ze samengaan met andere ziekten die tegelijk met de astma aanwezig zijn, kunnen dodelijk zijn. Als u verontrustende bijwerkingen heeft na inname van het geneesmiddel, moet u onmiddellijk een arts raadplegen. Vertel uw arts alles.

Zwangerschap en borstvoeding en Ventolin spuitbus

Elk geneesmiddel moet met extra voorzichtigheid worden gebruikt tijdens de zwangerschap. De patiënt kan Ventolin kopen zonder voorschrift in België, maar alleen als de voordelen voor de moeder opwegen tegen de mogelijke gevaren. Huidig onderzoek kan nadelige effecten van het preparaat op de moeder of de zich ontwikkelende foetus niet volledig uitsluiten of bevestigen.

Bovendien moet de borstvoeding tijdens het gebruik van het geneesmiddel worden gestaakt. Het is raadzaam in dergelijke gevallen de borstvoeding te staken en een borstkolf te gebruiken om overtollige melk af te kolven, aangezien het werkzame bestanddeel in de moedermelk kan terechtkomen. De melk moet dan op de juiste wijze worden afgevoerd.

Mag ik autorijden na inname van het geneesmiddel?

Er zijn geen meldingen van patiënten die in hun rijvaardigheid werden beperkt. U mag echter niet rijden als u duizeligheid of andere symptomen ervaart die u verontrusten. Koop Ventolin aerosol alleen online na overleg met een arts en met voorzichtigheid.

Online voorschrijven van Ventolin aerosol

Een professionele online receptdienst die wij voor u hebben opgezet op onze website zal u in staat stellen medisch advies te krijgen zonder dat u uw huis hoeft te verlaten. Geef gewoon een gedetailleerde beschrijving van uw symptomen en behandelingsgeschiedenis op het medische formulier.

Onze deskundige zal uw situatie beoordelen en indien nodig een elektronisch recept voor Ventolin uitschrijven. Het elektronische recept zou een formaliteit moeten zijn als u uw langdurige behandeling met dit geneesmiddel voortzet. U hoeft alleen maar zorgvuldig alle informatie op het formulier in te vullen en het online recept vooraf te betalen.

Een effectief middel

Een recept dat online kan worden ingevuld is een zeer handige optie. Het stelt u in staat om de medicijnen op uw recept te blijven innemen zonder uw huis te hoeven verlaten. Wanneer medicijnen verlopen en de toegang tot deskundigen zeer beperkt is, is het een levensredder.

Bovendien besparen wij u kostbare tijd en stress, wat net zo belangrijk is. U kunt er zeker van zijn dat wij uitsluitend werken met gekwalificeerde medische professionals, waarbij uw gezondheid voorop staat. Alleen in gevallen van medische noodzaak krijgt u een e-recept.

Iedereen die tijd wil besparen, onderweg is of mobiliteitsproblemen heeft, kan overwegen zijn recepten online te bestellen. Kortom, dit is een optie voor mensen die waarde hechten aan hun gezondheid en niet in staat zijn om in een ziekenhuis aan een voorschrift te voldoen. Onze deskundige partner kan een elektronisch recept uitschrijven dat bij de apotheek van uw keuze kan worden gevuld. Zelfs uw familieleden kunnen u helpen. Het is een handige en efficiënte oplossing.