Kan Primolut N zonder recept worden gekocht?

Primolut N

 •   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Lees het volgende voordat je overweegt Primolut N online te kopen in België. Primolut-nor is een geneesmiddel dat alleen met een recept kan worden verkregen. Het wordt gebruikt bij de behandeling van endometriose en onregelmatige bloedingen. Dit geneesmiddel mag alleen worden gebruikt op basis van een medische beoordeling en in overeenstemming met de aanbevelingen van een specialist. Het is raadzaam informatie in te winnen over het geneesmiddel, de samenstelling, het aanbevolen en verboden gebruik en de mogelijke bijwerkingen voordat de behandeling wordt gestart.

Medische eigenschappen van het geneesmiddel Primolut-nor

Het progestageen is de basis voor de therapeutische verbinding Primolut-nor. Het is norethisteronacetaat. Het is een synthetische versie van het natuurlijke vrouwelijke hormoon progesteron. De orale dosering van Primolut-nor wordt aanbevolen.

Ingrediënten van het geneesmiddel

Norethisteronacetaat is het werkzame bestanddeel van het preparaat. Dit geneesmiddel bevat 5 mg per pil. Andere hulpstoffen zijn maïszetmeel, lactosemonohydraat, talk, povidon 25 en magnesiumstearaat.

Gebruiksaanwijzing

Endometriose en bloedingen in het kader van functiestoornissen zijn de belangrijkste indicaties voor gebruik van het geneesmiddel. Het geneesmiddel kan ook regelmatig worden gebruikt om terugkerende bloedingen te voorkomen. In elk geval bepaalt de behandelend arts, rekening houdend met het welzijn van de patiënt’s, of behandeling met dit geneesmiddel noodzakelijk is.

Dosering en toepassing van het geneesmiddel

Informatie over de dosering van Primolut-nor is gebaseerd op een patiëntspecifieke medische beoordeling. Volg de aanbevelingen van uw arts en verander de dosis Primolut-nor niet op eigen houtje. Bovendien moet een kleine hoeveelheid vloeistof met de pillen worden ingenomen.

Het wordt afgeraden om hormonale anticonceptiemiddelen te gebruiken tijdens het gebruik van het geneesmiddel. In plaats daarvan worden andere anticonceptiemiddelen aanbevolen, zoals condooms.

Bloedingen veroorzaakt door functionele problemen

Neem driemaal daags een tablet als onderdeel van de aanbevolen behandeling. De behandeling duurt tien dagen. Meestal stopt de bloeding binnen 1 tot 3 dagen. Bovendien zal de onttrekkingsbloeding 2-4 dagen na het einde van de behandeling optreden en geen reden tot bezorgdheid zijn. Het zal zwaar genoeg zijn om vergeleken te worden met een maandelijkse bloeding.

Als de bloeding aanhoudt ondanks de voorgeschreven inname, is verder onderzoek nodig. Er kunnen alternatieve therapieën nodig zijn, of de ene aandoening kan het gevolg zijn van een andere. Bel daarom onmiddellijk uw arts. Als na de eerste stop tijdens de behandeling opnieuw hevig bloedverlies optreedt, herhaalt u dezelfde procedure.

Endometriose

De behandeling van deze ziekte begint tussen dag 1 en 5 van de cyclus. Eén tablet wordt aanvankelijk tweemaal per dag ingenomen. Het is raadzaam de dosis te verdubbelen als je begint te spugen. Daarna worden twee pillen twee keer per dag ingenomen. U moet ten minste 4-6 maanden wachten voordat u met de behandeling stopt. Een verlaging van de dosering moet worden overwogen als het bloeden in deze periode stopt. De eerste dosis zou dan voldoende moeten zijn.

Ovulatie en menstruatie mogen normaal gesproken niet optreden tijdens continu gebruik van het middel. U moet dit met uw voorschrijver bespreken omdat het zelden voorkomt. Het geneesmiddel moet met voorzichtigheid en in overeenstemming met het advies van de arts’s worden gebruikt.

Een tablet vergeten

Ervoor zorgen dat er geen medicijnen ontbreken vereist speciale aandacht. Als dit gebeurt, kan de werkzaamheid van het preparaat aanzienlijk verminderen. Als er een tablet ontbreekt, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Anderzijds is het niet raadzaam het geneesmiddel in twee doses in te nemen. Een overdosis kan het gevolg zijn.

Overdosis

De nadelige gevolgen van overdosering zijn nog niet volledig bekend. Om de kans op negatieve gevolgen te verkleinen is waakzaamheid geboden. De grotere werkzaamheid van het geneesmiddel wordt niet beïnvloed door de hogere concentratie. De aankoop van Primolut-nor zonder recept door anderen is een waarschuwingsteken dat u onmiddellijk uw arts moet raadplegen.

Wanneer moet ik vermijden Primolut-nor online te kopen in België?

Er zijn bepaalde voorwaarden die het gebruik van Primolut-nor uitsluiten. De patiënt mag het preparaat niet innemen als onder andere de volgende aandoeningen bestaan:

 • een allergie voor de werkzame stof van het geneesmiddel of voor een ander bestanddeel
 • borstvoeding
 • zwangerschappen of mogelijke zwangerschappen
 • trombose of tekenen daarvan (zoals angina of een korte ischemische beroerte)
 • trombo-embolische of trombotische aandoeningen van aders en slagaders (beroerte, myocardinfarct, diep-veneuze trombose)
 • voorvallen in verband met de hersenen
 • migraine met specifieke neurologische symptomen, zoals parese of paresthesie van bepaalde lichaamsdelen
 • een grotere kans op veneuze problemen
 • vasculaire problemen door diabetes type 2
 • hormoonafhankelijke kanker, zoals genitale of borstkanker, huidig of vroeger
 • kankerachtige levertumoren of ernstige leveraandoeningen

Vertel uw arts, voordat u het geneesmiddel inneemt, of u een van de bovengenoemde contra-indicaties heeft. In dat geval moet een ander type behandeling worden gebruikt.

Wanneer moet ik aanvullende maatregelen nemen?

Er zijn medische situaties waarin naast de contra-indicaties aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Aangezien deze aandoeningen van invloed kunnen zijn op de dosis van de medicatie en de mogelijkheid van bijwerkingen tijdens de behandeling, moet u ook uw arts informeren. Voorzorgsmaatregelen zoals opgelegd door het COC moeten gedurende de gehele behandeling worden genomen.

Vervolgbezoeken aan de arts zijn noodzakelijk wanneer :

 • diabetes
 • obesitas
 • je rookt vaak
 • hart onregelmatigheden
 • hartklep afwijking
 • arteriële systolische druk
 • hypertrofische aderen
 • oppervlakkige flebitis
 • depressie
 • leverziekte (symptomen van hepatitis)
 • symptomen van colitis ulcerosa
 • systemische lupus erythematosus
 • borstkanker bij een familielid
 • ziekte van Crohn
 • epilepsie
 • migraine
 • verhoogd cholesterolgehalte
 • veranderingen in huidskleur
 • problemen verergerd door eerder gebruik van steroïde hormonen

De bijsluiter van de fabrikant bevat een volledige lijst van medische aandoeningen die extra waakzaamheid vereisen. In de postpartumperiode is de kans op trombo-embolische aandoeningen het grootst.

Tekenen die dringende medische hulp vereisen

Tijdens het gebruik van het geneesmiddel kunnen zich omstandigheden voordoen die onmiddellijke medische aandacht vereisen. Deze omvatten :

 • de aanwezigheid van een knobbel in de borst
 • mogelijke immobilisatie en chirurgie
 • abnormaal zware genitale bloedingen
 • symptomen van trombose
 • geelzucht
 • hoge bloeddruk
 • intense en wijdverspreide jeuk.

Negatieve effecten

Primolut-nor kopen zonder voorschrift in België kan negatieve gevolgen hebben. Hun frequentie en ernst zijn afhankelijk van de specifieke fysiologie van de patiënt, de aanwezigheid van comorbiditeiten, en beide. Verschillende bijwerkingen zijn als volgt:

 • onderdrukking van bloedingen of onregelmatige menstruaties
 • baarmoeder- of vaginale bloeding
 • misselijkheid
 • hoofdpijn
 • zwelling
 • migraine
 • verhoogde gevoeligheid
 • huiduitslag
 • urticaria
 • ademhalingsmoeilijkheden
 • zichtbare veranderingen

Zie de bijsluiter voor informatie over bijwerkingen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als zich ernstige bijwerkingen voordoen. In sommige gevallen kan het nodig zijn te stoppen met het gebruik van het geneesmiddel, maar er moet altijd contact worden opgenomen met een arts.

Geneesmiddelen zoals Primolut-nor en andere

Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u momenteel gebruikt, onlangs heeft gebruikt en in de nabije toekomst wilt gaan gebruiken. Dit heeft te maken met de neiging van het preparaat tot interactie met andere farmaceutische stoffen. Sommige daarvan kunnen de werking verhinderen. Informeer uw arts in het bijzonder als u geneesmiddelen gebruikt zoals :

 • orale geneesmiddelen voor diabetes
 • schimmelwerende azolen
 • anti-epileptica
 • agentia die tuberculose veroorzaken
 • antibiotica
 • behandelingsmogelijkheden voor HIV-infectie
 • antidepressiva
 • cyclosporine
 • geneesmiddelen die sint-janskruid bevatten

Non-nucleoside reverse transcriptase remmers kunnen mogelijk een wisselwerking hebben met het geneesmiddel. De doeltreffendheid van de behandeling met Primolut-nor kan afhangen van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Het gebruik ervan tijdens deze periode kan de normale ontwikkeling van de foetus of het zogende kind verstoren.

Rijden

De mogelijke negatieve effecten van het geneesmiddel op de rijvaardigheid van patiënten en het vermogen om machines te bedienen zijn op dit moment niet bekend. Tijdens de behandeling moet uiterste voorzichtigheid worden betracht en, indien zich onaangename gewaarwordingen beginnen voor te doen, moet het besturen van een voertuig worden opgeschort.

Receptgeneesmiddel Primolut-nor online besteld

Primolut-nor is bedoeld om regelmatig te worden ingenomen. Het voorschrift ervan is gebaseerd op de medische beoordeling van een opgenomen patiënt. Als er geen medische contra-indicaties zijn, kan de behandeling worden voortgezet tijdens een medisch consult op afstand en de online receptdienst. Het volstaat een medisch formulier in te vullen, de bereiding te noteren en de betaling van de dienst te verrichten.

Uw medische situatie zal worden beoordeeld door onze professional. Indien nodig zal het online recept een elektronisch recept voor de medicatie opleveren. Het e-recept is bijzonder handig omdat u dit formulier kunt invullen bij de apotheek van uw keuze.

U kunt de wachtrijen bij de dokter vermijden door gebruik te maken van het online recept, vooral wanneer er niet veel deskundigen beschikbaar zijn. Bovendien is het handig omdat u uw medicijnen in slechts één dag kunt krijgen en uw therapie kunt geven in de vorm van een medisch consult op afstand. Het uitschrijven van een elektronisch recept kan slechts 15 minuten duren. U bent van harte welkom om van onze diensten gebruik te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u hinderlijke bijwerkingen ondervindt van uw medicijnen.