Androgel, een geneesmiddel om meer testosteron te kopen

Où acheter Saxenda en ligne pour perdre du poids ?

 •   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Wanneer moet Androgel worden gebruikt?

Voordat u overweegt Androgel online te kopen in België, lees dan eerst verder. Volwassen mannen gebruiken Androgel als testosteronvervangingstherapie om verschillende aandoeningen te behandelen die worden veroorzaakt door lage niveaus van dit hormoon (mannelijk hypogonadisme). Voor de diagnose van deze aandoening zijn twee afzonderlijke beoordelingen van de testosteronbloedspiegels nodig, naast de hieronder beschreven klinische symptomen:

 • onvruchtbaarheid
 • vruchtbaarheidsproblemen,
 • verminderde seksualiteit,
 • vermoeidheid,
 • een depressieve houding,
 • verlies van botmassa door lage hormoonspiegels.

Wat zijn de ingrediënten van Androgel?

Testosteron is het werkzame bestanddeel van het middel.

De andere bestanddelen zijn zuiver water, natriumhydroxide, carbomeer 980, isopropylmyristaat en 96% ethanol.

Wat zijn de risico’s van het gebruik van Androgel?

Wanneer Androgel niet online kopen in België?
 • Als u allergisch bent voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel, waaronder testosteron.
 • Als borstkanker wordt gevonden of vermoed, kan ook prostaatkanker worden gevonden of vermoed.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van androgel?

Hoewel niet iedereen bijwerkingen heeft, kan dit medicijn ze hebben zoals elk ander medicijn:

Typische bijwerkingen (die 1 op de 10 mensen kunnen treffen)

Toename van het aantal rode bloedcellen, hematocriet (percentage rode bloedcellen in het bloed) en hemoglobine (zuurstofdragende component van rode bloedcellen) die bij periodiek bloedonderzoek worden gezien, zijn allemaal mogelijke bijwerkingen van het gebruik van Androgel.

Zij omvatten veranderingen in stemming (waaronder plotselinge stemmingswisselingen, woede of agressie, ongeduld, slapeloosheid, ongewone dromen, en verhoogd libido), huidreacties (waaronder acne, haaruitval, huiduitslag en huiduitslag), en andere symptomen;acne, haaruitval, droge huid, huidirritatie, veranderingen (waaronder verhoogde niveaus van prostaat-specifiek antigeen-eiwit), bijwerkingen die weinig voorkomen en ongewoon zijn (zeldzaam).

Ongewone bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 mensen)

Verhoogde bloeddruk, opvliegers, flebitis, diarree, een opgeblazen gevoel in de maag, ongemak in de mond, borstgroei, tepelpijn, teelbalpijn en het vasthouden van water in het lichaam zijn allemaal mogelijke bijwerkingen van androgenen.

Androgelgebruik is ook in verband gebracht met de volgende bijwerkingen: uitputting, depressie, angstproblemen, hoofdpijn, duizeligheid, tintelende huid, bloedstolsels, ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid, zweten, abnormale haargroei, spier- of botpijn, moeite met plassen, verminderd aantal zaadcellen, spierzwakte, malaise en gewichtstoename.

 • Het geneesmiddel bevat alcohol, dus regelmatig aanbrengen op de huid kan de huid irriteren en uitdrogen.
 • Dosis voor Androgel
 • Gebruik van het transdermale geneesmiddel.

Volwassen en oudere mannen

Breng de vereiste hoeveelheid gel eenmaal per dag op ongeveer hetzelfde tijdstip aan, bij voorkeur ’s ochtends, d.w.z. 40,5 mg testosteron, of het equivalent van twee pompbewegingen van de doseerpomp. De dagelijkse dosis moet door de arts voor elke patiënt afzonderlijk worden aangepast op basis van de klinische respons of laboratoriumresultaten, maar mag niet meer bedragen dan vier pompbeurten per dag of 81 mg testosteron. De hoeveelheid gel die nodig is voor één pompbeurt wordt gebruikt om de dosering geleidelijk aan te passen.

Voordat het middel wordt gebruikt, moet de testosteronspiegel in het bloed ’s morgens worden gemeten en worden gebruikt om de dosering aan te passen. Rond de tweede dag van Androgel bereiken de testosteronniveaus in het bloed een stabiele toestand. Zodra steady state is bereikt, moet een bloedtestosteronmeting worden gedaan in de ochtend voordat de gel wordt aangebracht om de testosterondosering aan te passen.

Periodiek moet het testosterongehalte in het bloed worden gemeten. Als de testosteronconcentratie in het bloed hoger is dan verwacht, kan de dosering worden verlaagd. Als deze niveaus laag zijn, kunt u de dosis geleidelijk verhogen, maar u kunt niet meer dan 81 mg testosteron (vier gel-doses) per dag gebruiken.

Als de testosteronspiegel in het bloed bij de laagste dagelijkse dosis van 20,25 mg (1,25 g gel, overeenkomend met één knijpbeurt van de doseerpomp) voortdurend hoger is dan normaal, of als bij de maximale dosis van 81 mg geen normale testosteronspiegel in het bloed kan worden bereikt, moet de behandeling worden gestaakt (5 g gel, overeenkomend met vier knijpbeurten van de doseerpomp).

Kinderen en adolescenten

De werkzaamheid en veiligheid van Androgel bij mannelijke patiënten jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Wijze van toediening

De patiënt dient de gel zelf aan te brengen op een schone, droge en gezonde huid op de schouders en armen.

Het is voldoende om voorzichtig een klein laagje gel uit te smeren. Het is niet nodig om het in de huid te wrijven. Voordat de patiënt zich omkleedt, moet hij de gel ten minste 3-5 minuten laten drogen. Na het aanbrengen moeten de handen met water en zeep worden gereinigd en nadat de gel is opgedroogd, moet(en) de plaats(en) waar de gel is aangebracht met kleding worden bedekt.

Vóór elk verwacht contact van de applicatieplaats met de huid van een andere persoon, moet de applicatieplaats grondig met water en zeep worden gewassen.

Vanwege het hoge alcoholgehalte van het medische product, vermijden het aan te brengen op de genitaliën, waar het de huid kan irriteren.

Het vullen van de doseerpomp van het reservoir is belangrijk om een volledige begindosering te verkrijgen. Daartoe de doseerplunjer driemaal voorzichtig inbrengen terwijl u het reservoir rechtop houdt. De eerste drie doses gel moeten veilig worden weggegooid. Pas voordat de eerste dosis wordt toegediend, moet de doseerpomp worden gevuld.

Druk de doseerplunjer na het vullen van de doseerpomp eenmaal helemaal in, knijp 1,25 g Androgel in de palm van uw hand en breng het aan op uw armen en schouders.

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen met Androgel?

Voordat u Androgel zonder recept koopt, moet u met uw arts of apotheker praten.

Alvorens een behandeling met Androgel te beginnen, moet een tekort aan testosteron klinisch en in het laboratorium worden getest – aangetoond door kenmerken als atrofie van de mannelijke geslachtskenmerken, vermindering van de vetvrije lichaamsmassa, zwakte of vermoeidheid, verminderd verlangen (libido), moeite met het verkrijgen en/of behouden van een erectie, enz.

Vanwege de variatie in testresultaten van de ene diagnostische instelling tot de andere, moeten metingen van de testosteronspiegel worden aangevraagd bij slechts één laboratorium als er bloedonderzoek wordt uitgevoerd tijdens het gebruik van Androgel.

Androgel kopen zonder recept wordt afgeraden:

 • Voor de behandeling van impotentie of onvruchtbaarheid bij mannen,
 • bij jongeren, wegens gebrek aan klinische informatie over het gebruik van het geneesmiddel bij mannen jonger dan 18 jaar.
 • Het risico van prostaatkanker of goedaardige prostaathyperplasie kan door androgenen worden verhoogd. Routinematig prostaatonderzoek moet worden uitgevoerd vóór en tijdens de behandeling, zoals voorgeschreven door de arts.
 • Het gebruik van Androgel kan aanzienlijke bijwerkingen veroorzaken, waaronder vochtretentie in het lichaam en soms congestief hartfalen, als de patiënt een ernstige hart-, lever- of nierziekte heeft (vochtoverbelasting van het hart).
 • De arts moet voor en tijdens de behandeling een testosterongehalte in het bloed en een volledig bloedbeeld laten bepalen.
 • Vertel het uw arts als u een hoge bloeddruk heeft of medicijnen gebruikt om deze te verlagen, omdat testosteron de bloeddruk kan verhogen.
 • Trombofilie (abnormale stolling van het bloed waardoor het risico op trombose – ontwikkeling van bloedstolsels in de bloedvaten toeneemt)
 • De bloeddruk kan stijgen bij testosteron. Daarom moeten mensen met een hoge bloeddruk Androgel® met voorzichtigheid innemen.
 • Sommige patiënten die met testosteron zijn behandeld, hebben een toename van slaapgerelateerde ademhalingsproblemen ervaren, vooral als zij zwaarlijvig zijn of reeds bestaande ademhalingsproblemen hebben.
 • Het calciumgehalte in het bloed of de urine kan hoger zijn bij mensen met botkanker. Deze niveaus kunnen aanzienlijk stijgen als Androgel wordt gebruikt. Tijdens het gebruik van Androgel kan uw arts u voorstellen uw calciumspiegel in het bloed te controleren.
 • Langdurige gebruikers van testosteronvervangende geneesmiddelen kunnen een abnormale toename van de hoeveelheid rode bloedcellen in hun bloed hebben (polycythemie). Routinematig bloedonderzoek moet worden uitgevoerd om dit probleem tijdens de behandeling op te sporen.
 • Patiënten die lijden aan epilepsie en migraine moeten voorzichtig zijn Androgel online kopen in België omdat het deze kan verergeren.
 • Testosteronbehandeling kan de insulinerespons veranderen bij mensen met diabetes mellitus die insuline gebruiken om de bloedsuikerspiegel te reguleren, waardoor een verandering in de dosering van de diabetesmedicatie nodig is.

In geval van ernstige huidreacties, de noodzaak van behandeling worden beoordeeld en zo nodig gestaakt.

Klinische verschijnselen zoals agitatie, angst, gewichtstoename en frequente of langdurige erecties kunnen wijzen op een hoge dosering van het geneesmiddel. De arts moet van deze symptomen op de hoogte worden gesteld, zodat de aanbevolen dagelijkse dosis Androgel kan worden aangepast.

Voordat de behandeling wordt gestart, moet de arts de patiënt grondig onderzoeken. Er moet tweemaal achter elkaar bloed worden afgenomen voordat het geneesmiddel wordt ingenomen om het testosterongehalte te meten. Tijdens de behandeling worden routineonderzoeken uitgevoerd (ten minste eenmaal per jaar, of tweemaal per jaar bij oudere of risicopatiënten).

Vanwege de mogelijke viriliserende effecten (zoals gezichts- en/of lichaamsbeharing, stemverlaging of onderbreking van de menstruatiecyclus) mogen vrouwen Androgel niet zonder recept kopen.

Vrouwelijke atleten

Vrouwen en atleten worden gewaarschuwd dat het gepatenteerde geneesmiddel in kwestie een actief bestanddeel (testosteron) bevat dat kan leiden tot een positieve dopingtest.

Mogelijke overdracht van testosteron

Als de toepassingsplaatsen niet worden bedekt, kan testosteron op de andere persoon worden overgedragen door relatief langdurig nauw contact tussen diens huid en de toepassingsplaats van de patiënt. De vrouwelijke partner kan dan tekenen van een hoog testosterongehalte vertonen, zoals meer gezichts- en lichaamsbeharing en een diepere stem.

Bovendien kan het de menstruatiecyclus van de vrouw veranderen en leiden tot vroege puberteit, vergrote genitaliën en veranderingen in de genitaliën van kinderen. Overdracht van testosteron op een andere persoon kan worden voorkomen door kleding te dragen die het gebied bedekt waar de gel wordt toegediend of door te douchen vóór nauw contact.

De volgende veiligheidsmaatregelen worden aanbevolen:

 • Was na gebruik van de gel uw handen met water en zeep,
 • wanneer de medicatie is opgedroogd, het gebied waar de gel is aangebracht bedekken met kleding,
 • douche voor intiem contact, en als dit niet mogelijk is, bedek de plaats waar de gel is aangebracht met een shirt of T-shirt tijdens intiem contact,
 • de plaats van aanbrengen bedekken met kleding (zoals een hemd met mouwen) wanneer men zich in de nabijheid van jongeren bevindt.

In het geval dat ontdekt wordt dat testosteron aan een vrouw of kind kan zijn doorgegeven:

 • Maak het gebied van de huid waar het testosteron kan zijn overgedragen onmiddellijk schoon met water en zeep,
 • Vertel het uw arts onmiddellijk als tekenen zoals acne in het gezicht of veranderingen in de groei of verdeling van lichaams- of gezichtshaar optreden.
 • Het aanbrengen van de gel en een bad of douche moeten ten minste twee uur uit elkaar liggen. 2 tot 6 uur na het aanbrengen van de gel kunt u soms een bad of douche nemen, dit zou de resultaten van de behandeling niet dramatisch moeten beïnvloeden.
 • Was dit deel van de huid met water en zeep, bijvoorbeeld onder de douche, voordat u seksuele activiteiten onderneemt. Als dit niet mogelijk is, bedek het toepassingsgebied dan met een hemd of vest tijdens het persoonlijke contact.
 • Draag bij contact met jongeren kleding die het toepassingsgebied bedekt om te voorkomen dat hun huid met het geneesmiddel wordt besmet.

Gebruik van Androgel tijdens de zwangerschap

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven mogen Androgel niet zonder recept kopen.

Zwangere vrouwen moeten contact met de toepassingsplaatsen van Androgel vermijden. Het geneesmiddel kan het ongeboren kind ongewenste mannelijke trekken geven. Het blootgestelde huidgebied moet zo snel mogelijk na contact met de toepassingsplaats van de gel worden gereinigd met water en zeep, zoals hierboven aangegeven.

Volg de instructies om overdracht van de testosteronhoudende gel te voorkomen als de vrouwelijke partner van de patiënt zwanger wordt.

De spermaproductie kan worden beïnvloed door het gebruik van Androgel.